Wie zijn wij?

Marjan van Peer

Ik ben de initiatiefneemster en verantwoordelijke van mini-crèche de kleine ster, en bezit het attest van begeleidster in de kinderopvang. Ben geboren in 1970, gehuwd en heb twee kinderen, Britt (1995 ) en Jelle (1996)


Rachel van Dyck

Ik ben de jongste van de 3. Op 3 juni 2020 ben ik zelf mama geworden van een zoontje. Ik ben afgestudeerd als kinderverzorgster en werk sinds 2011 in De kleine ster. Creatief bezig zijn met de kindjes doe ik het aller liefst.


Ans Embrechts

Medeverantwoordelijke en heeft een diploma van Gezondheid en welzijnswetenschappen. Ze is geboren in 1984 en heeft twee leuke kapoenen, Rube (2010) en Lise (2013).

Onze missie

De missie van onze opvang is een kwalitatieve opvang te bieden voor kinderen van 0 tot 2.5 jaar. Daarbij willen we zorgen voor een aangenaam en creatief opvoedingsklimaat. En dit op het eigen ritme van elk kind. Elk kind is een individu en is dus UNIEK!

Visie over het pedagogisch beleid

Wij vinden het als opvoeders zeer belangrijk dat:
• Elk kind zich kan ontwikkelen op zijn eigen ritme
• Elk kind al spelend kan ontdekken en verkennen
• Elk kind zich thuis voelt in onze opvang

Om deze doelen te bereiken zorgen wij voor het nodige aanbod aan prikkels en activiteiten, zodat elk kind zich op een leuke en individuele manier kan ontplooien.

Wij willen elk kind de nodige erkenning geven, daarom wordt elk kind persoonlijk benadert. Deze persoonlijke benadering heeft niet enkel betrekking op de begroeting bij aankomst, maar strekt zich over de ganse dag

Samen streven wij naar een knusse, speelse en huiselijke sfeer binnen de opvang, waar wij met een warm hart voor jullie kleine sterretjes kunnen zorgen.

Visie over betrokkenheid en participatie van gezinnen

Wij richten ons niet alleen op de kinderen, maar ook op de ouders. In onze opvang is wederzijdse communicatie tussen de ouders en de opvoeders onmisbaar. Wij streven naar een grote openheid en vlotte communicatie door het creëren van een lage drempel: ouders zijn ten alle tijden welkom in het kinderdagverblijf.

In het belang van het kind is het belangrijk dat ouders hun ideeën, meningen en bedenkingen met ons kunnen delen en vice versa. Dit kan enkel op een vlotte en correcte manier verlopen door hun eigenheid als ouder/gezin te respecteren en te aanvaarden, rekening houdend met hun achtergrond en gewoonten. Net als elk kind, is elke ouder UNIEK!

Ouders zijn en blijven de belangrijkste personen in het leven van hun kind(eren). Om die reden willen wij de ouders in de mate van het mogelijke betrekken in onze zorg tot hun kind(eren). Samen gaan we voor een kwaliteitsvolle opvang voor jullie kleine sterretje!